DISCLAIMER

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden,
is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen
te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Wij behouden ons dan ook het recht voor teksten vorm van door derden aangeboden
informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigingen.
Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel
waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin
deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien
van hun deugdelijkheid,geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade,
van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website,
of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Een bezoeker van de site van www.amquads.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde
werken of andere in deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen
zonder toestemming van de beheerders.

 

home

 

home

aanbieding

ATV's

occasions

quadverhuur

kleding

onderdelen

financiering

verzekering

regelgeving

quad ervaringen

contact

route

E-mail

links

quadspelletje

disclaimer

Hit Counter

webdesign
Jeanette v/d Wijngaart

jeanette@amquads.nl

AM QUADS

 

 

 

 

  Klinkhamer 4 1671NH Medemblik 0227-540052    info@amquads.nl

AM QUADS

 
Wij zijn officieel quaddealer en leveren de volgende merken: Polaris Suzuki TGB SYM CPI Adly Access Loncin Linhai Dinli  Derbi  Kymco Unilli  Barossa Keeway Italbike CF-500.  Kom gerust eens langs voor een kijkje, de koffie staat klaar!